Samenwerking > Doel

Lossen van schip in de haven van Gyor Doel van de samenwerkingsovereenkomst is het optimaliseren, bevorderen en uitbreiden van de goederenstromen tussen Vlaanderen en Hongarije en vice-versa, en dit via de waterweg.

Er wordt ondermeer gestreefd naar het creŽren van distributiezones, specifiek bestemd voor het vervoer tussen Vlaanderen en Hongarije. Ook zal verder worden gewerkt aan een gestuurde invulling van de industriŽle terreinen langs de betrokken vaarwegen.

Dit omvat het benadrukken van het watergebonden karakter van deze terreinen en het aantrekken van industriŽle activiteiten die overwegend gebruik maken van de binnenvaart en/of de kustvaart voor het vervoer van grondstoffen en afgewerkte producten.
 
  • Goederenstromen bevorderen tussen Vlaanderen en Hongarije en vice-versa.


  • Intermodale transportfaciliteiten en meer speciaal transport over het water meer toegankelijk maken voor KMO's


  • Verdere uitbouw van havenfaciliteiten en logistiek


  • Vereenvoudigen van administratie en formaliteiten


  • Uitwisseling van statistische en technische gegevens, informatie omtrent goederentransporten, onderhoud en beheer van binnenhavens en waterwegen


  • Uitbouw van een vaste goederentransportverbinding tussen beide binnenhavens