Bedrijven > Specifieke Troeven

Wintam sluis Voor ondernemingen die actief zijn binnen het territorium biedt de samenwerking heel wat interessante troeven.

De betrokken instanties zullen elk in eigen omgeving een overslagzone creëren specifiek afgestemd op de bestaande en nieuw op te starten goederenstromen van en naar het partnergebied. Belangrijk is dat dit goederenverkeer een prioritaire behandeling krijgt. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan de voortdurende verbetering van de wederzijdse service die onder andere de centralisering van de douaneformaliteiten en- in Vlaanderen -een “door-to-door” service inhoudt.

Bedrijven kunnen ook heel wat voordeel halen uit het gegevensbestand aangaande goederenstromen, ervaringen met onderhoud, ontwikkeling en exploitatie van een binnenhaven en een waterweg. Deze gegevensbank kan immers ook worden geraadpleegd door derden, geïnteresseerd in transport tussen Vlaanderen en Hongarije.

Terminals, transportbedrijven en bevrachters worden trouwens consequent op de hoogte gebracht van interessante actuele vervoersoperaties.

  Het Zeekanaal en de haven van Gyor-Gönyu Kiköto Rt. bieden als Combined Commodity Trading Centres volgende diensten en faciliteiten :
 
  • Laden, lossen en overslaan van goederen
  • Opslag, handling en verpakking
  • Distributie
  • Douanediensten
  • Forwarding en verzending
  • Containerterminals
  • Ro-Ro faciliteiten
  • Onderhouds- en herstellingsfaciliteiten voor schepen
  • Speciale havendiensten
  • Toerisme, horeca, jachthavens