Samenwerking > Territorium

De haven van Györ-Gönyü is gesitueerd op een strategisch belangrijke plaats voor het multimodaal bedienen van heel Hongarije, zijnde via water, spoor en weg.

Bovendien bevindt Hongarije zelf zich in een strategisch interessante positie : het is niet alleen de poort tot heel Centraal- en Oost-Europa, maar is ook een transitland bij uitstek. Aangezien dit ook het geval is voor Vlaanderen, vormt dit element een belangrijk bindmiddel tussen Vlaanderen en Hongarije op gebied van transport en logistiek.

De NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en Györ-Gönyü Kikötö Rt. werken, elk op hun eigen territorium, aan een optimale dienstverlening m.b.t. de goederen getransporteerd van NV Zeekanaal naar Györ-Gönyü Kikötö Rt. en vice-versa.
Dit territorium beperkt zich niet tot de rechtstreekse verbinding tussen Vlaanderen en Hongarije, maar gaat veel verder dan dat. Via de Rijn, de Main en het Rijn-Main-Donau kanaal, vormt de Donau immers een ideale verbinding tussen Vlaanderen en heel Centraal- en Oost-Europa.

In dit kader moeten ook de andere Hongaarse samenwerkingsprojecten met de haven van Baja en Zahony worden gezien. In onderling overleg met Export Vlaanderen en de GOM Oost-Vlaanderen wordt onderzocht of de drie projecten aan elkaar gekoppeld kunnen worden, waardoor een nog groter draagvlak zou worden gecreëerd.


Territorium
Klik hier om te vergroten