Scheepvaart > Troeven

Via de samenwerkingsovereenkomst zal de goederenstroom van Hongarije naar Vlaanderen, en omgekeerd, via de waterweg, worden geoptimaliseerd, bevorderd en uitgebreid.

Bovendien is de strategische ligging van Hongarije essentieel om te kunnen fungeren als transitland naar andere landen in Oost- en Centraal-Europa.

In functie van haar nakende EU-lidmaatschap werkt de Hongaarse overheid momenteel aan de opwaardering van de Donau tot volwaardige transportmodus, ondermeer door zeer belangrijke investeringen in de uitbouw van een haveninfrastructuur in Györ, maar ook in Baja.

Het samenwerkingsproject met de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen kan een belangrijke stimulans zijn voor het bevorderen van de algemene bevaarbaarheid van de Donau. Doelstelling is alvast om van de Donau de belangrijkste verkeersader tussen west en oost te maken.

Schip
  Troeven Binnenscheepvaart
  
 • Zeer milieuvriendelijk   
 • Zeer kosteneffectief   
 • Alternatief voor autowegverkeer   
 • De modus bij uitstek voor goederentransport   
 • CO2 uitstoot 75% lager   
 • Veilig   
 • Lage infrastructuurkost   
 • Soepel en betrouwbaar   
 • Flexibele marktorganisatie

 •   Collectieve kosten per transportmodus

  Miljoen Euro/1000 tkm trein weg water
   -------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------------
  Ongevallen 1,16 18,91 0,15
  Geluidshinder 6,37 3,70 -
  Luchtverontreiniging 1,77 14,55 2,12
  Bodem+waterverontreiniging - 4,28 -
  Kost oponthoud stadsverkeer - 0,61 -
  Ingenomen oppervlakte 0,22 0,64 -
   -------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------
  Totaal 9,52 42,69 2,26