Samenwerking > Welkom 

Vlaanderen positioneert zich op de internationale kaart als een economische draaischijf van Europa. Transport en transportlogistiek zijn er immers van groot belang.

Ook Hongarije, gelegen op een kruispunt van verschillende belangrijke transportassen, kan zonder meer als zo’n economische draaischijf in Centraal-Europa worden beschouwd. Haar transitfunctie zal in het Europa van morgen nog verder toenemen.

De voorbije jaren hebben enkele Vlaamse openbare instellingen samenwerkingsakkoorden afgesloten met Hongaarse partners om de krachten op het vlak van transport en transportlogistiek te bundelen.
Zo ook de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen die als waterwegbeheerder van ondermeer het Zeekanaal Brussel-Schelde, in 1999 een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met de Hongaarse binnenhaven Györ-Gönyü Kikötö Rt.

Via deze website komt u alles te weten over het hoe en waarom van deze samenwerking. Het is echter ook een bron van praktische informatie voor ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die de samenwerking met Györ-Gönyü Kikötö Rt. biedt.


Veel surfplezier!

ir. L. Clinckers
Administrateur-generaal
NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen

ir. Á. Pintér
Managing director
Haven van Györ-Gönyü

ir. V. Vautmans
Voorzitter Raad van Bestuur
NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen
Mrs. Kelemen Dr Katalin Visky
Voorzitter Raad van Bestuur
Haven van Györ-Gönyü


Ondertekening